• Bảo mật thông tin cá nhân

Bảo mật thông tin cá nhân

Đăng ký thành viên là nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc giao dịch với Cửa hàng: đặt hàng, thực hiện tích lũy điểm, lưu trữ lịch sử giao dịch… Cửa hàng cam kết Bảo mật thông tin khách hàng đã đăng ký cũng như chỉ sử dụng những thông tin này vì những lợi ích nêu trên mà thôi.

Thông tin cá nhân

Khi khách hàng đăng ký 1 Tài Khoản, các thông tin cá nhân như email, ngày sinh, giới tính… sẽ được Cửa hàng bảo mật và quản lý.
Khi các tranh chấp khiếu nại xảy ra Cửa hàng sẽ căn cứ vào các thông tin cá nhân mà bạn đã đăng ký để giải quyết khiếu nại.

Bảo vệ thông tin

Cửa hàng đảm bảo rằng các thông tin của bạn sẽ được bảo mật 1 cách an toàn với nhiều giải pháp và công nghệ mới nhất.
Cửa hàng lưu trữ các thông tin của bạn trên hosting của trang web và được nhà Cung cấp dịch vụ dùng hệ thống tường lửa Firewall ngăn chặn các xâm nhập bên ngoài.

Thay đổi thông tin

Bạn có quyền thay đổi thông tin về họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ giao nhận hàng tại khu vực khách hàng.

Giải quyết khiếu nại

Khi xảy ra các vấn đề khiếu nại liên quan đến tên thành viên, tài khoản thành viên, Cửa hàng sẽ căn cứ vào các thông tin cá nhân mà khách hàng đã cung cấp để giải quyết.
Khi xảy ra các vấn đề liên quan đến Pháp luật, Cửa hàng sẽ cung cấp thông tin của bạn đến những cơ quan an ninh, cơ quan chức năng để điều tra xử lý trong những trường hợp khiếu nại, gian lận hoặc lừa đảo.

Scroll